Må så bra som möjligt

-Hur mår du?

-Jotack, det är bra. Själv?

-Fint!

Hur ofta upprepar vi inte dessa fraser, och dylika? På en dag? En vecka? Ett år? En livstid? Hur ofta är det ärligt? Sällan... Olika människor har väldigt olika förutsättningar för välmående, men alla kan må bättre genom att investera tid, känslor och lite pengar i psykoterapi i Malmö. Det är inte tabu längre, utan i vissa kretsar även statusfyllt att ha en psykolog man går till, för det innebär att man är i kontakt med sig själv; respekterar sitt liv och sina känslor; och strävar efter ett bättre liv rent psykologiskt och emotionellt. Det är ju jättefint!

Många olika anledningar

Det finns många anledningar till varför man kanske besöker en psykolog. Man kan ha drabbats av en förlust och lider av djup sorg; eller så har man bara några destruktiva beteendemönster som man skulle vilja bryta. Ju bättre relation man har till sig själv; ju bättre man känner och älskar sig själv, desto bättre relationer kan man ha med andra. Terapi kan hjälpa till med sådant.

Det kan kännas ovant att tala öppet om sina känslor och svåra upplevelser i livet med en total främling, men man får komma ihåg att psykologer är utbildade i att hantera just känslor och svåra trauman och de har alltid hundra procent tystnadsplikt. När man väl har börjat tala med en psykolog man klickar med så blir det lite som att öppna en kran. Det rinner ur en och man vill inte gärna sluta.

Alla borde investera i psykoterapi.

17 Oct 2017