Har du rätt till personlig assistans?

Om det är så att du har en omfattande funktionsnedsättning så kan det innebära att du har rätt till personlig assistans. Du kan på www.ekensassistans.se hitta ett bra assistansbolag att anlita om du vill.

Det som krävs för att du ska ha rätt till assitans, det är att du har behov av hjälp med det som kallas för grundläggande behov. Du måste även vara under 65 år då du ansöker om det.

Det syfte personlig assistans har är att en du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Både vuxna och barn kan få personlig assistans.

Hur kan du få personlig assistans?

Det finns två vägar att gå, för att få assistans. Du måste göra en ansökan om det och det till kommunen du bor i eller till Försäkringskassan.

Om du behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan så är det kommunen du vänder dig till. Om du har behov med mer hjälp än 20 timmar per vecka, då är det assistansersättning från Försäkringskassan du kan ansöka om. 

När du har ansökt om personlig assistans eller assistansersättning ska handläggaren hos kommunen eller Försäkringskassan utreda om det är så att du har rätt till assistansen. Du måste tillhöra någon av de tre grupper som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att kunna få assistans.

Om utredningen visar att du har rätt till personlig assistans undersöker handläggaren hur många timmar du eller barnet behöver hjälp med de grundläggande behoven.

19 Nov 2021