Få till en bra rekryteringsprocess

Att rekrytera är svårt, men det blir lättare med en bra rekryteringsprocess. Dock så gäller det ju att veta hur man ska göra. Det kan vara fördel att få hjälp med rekryteringsprocessen. Så om du behöver rekrytering Malmö, så kan du få hjälp med delar eller hela processen genom att vända dig till Skill U

En bra rekryteringsprocess skapar struktur, gör urvalsarbetet mer systematiskt, underlättar strategiskt rekryteringsarbete och begränsar den mänskliga faktorn.

Varför har man en rekryteringsprocess?

En rekryteringsprocess fyller flera syften. Det börjar med ett urval, där det gäller att välja rätt kandidat genom att avgöra vilka kandidater som har de kompetenser som krävs för att kunna utföra och prestera i jobbet. Sedan går man vidare med information till kandidaten om jobbet, så att han eller hon kan känna av om det är rätt. Det handlar även om att engagera kandidaten, socialisering, marknadsföring och så vidare.

Beroende på organisationen och arbetsmarknaden kan olika syften vara olika viktiga.  I branscher och yrken där det är svårt att rekrytera kanske det viktigaste är att engagera kandidaten under rekryteringsprocessen. Det kan även vara skönt att få hjälp med processen om det känns nytt för dig. Idag finns det flera olika sorters företag som sysslar med rekrytering och bemanning på olika sätt. De vill alla hjälpa dig. Men då man får betala en hel del för dessa tjänster så det gäller att välja rätt företag att anlita. Det är bra att då satsa på Skillu där du själv kan vara med i processen om du vill det.

5 Nov 2020